منابعی برای خانواده و نزدیکان

مقاله ها

کمک به فرد مبتلا به افسردگی

کمک به فرد افسرده حمایت و تشویق شما می تواند نقش مهمی در بهبود شرابط نزدیکانتان داشته باشد. در اینجا به شما توضیح می دهیم که چگونه می توانید در زندگی آن ها تفاوت ایجاد کنید. – چگونه می توانم به...

رابطه، مرزها

نحوه ی ارتباط و تعامل با فرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی ارتباط بخش کلیدی هر رابطه است، اما برقراری ارتباط با یک فرد مرزی می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. افرادی که با یک بزرگسال مرزی رابطه نزدیک...

حمایت از افراد مبتلا به اختلالات شخصیت

حمایت از افراد مبتلا به اختلالات شخصیت از احساسات و عواطفم بسیار آگاهم، اما اغلب کنترل آنها برایم سخت است، مثل اینکه کسی برای مدت کوتاهی سرم را تحت کنترل درآورده ، لحظه ی بعدی از اعمالم به شدت خجالت...

کمک به فرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

کمک به فرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی یکی از نزدیکان شما مبتلا به اختلال شخصیت مرزی است؟ با اینکه ممکن است نتوانید آن ها را برای دریافت خدمات روانشناختی متقاعد کنید، می توانید شیوه ی برخورد مناسب با...